Zdalna ochrona oraz komunikacja
Rozwiązania dla elektrycznych sieci przesyłowych
Chronimy
waszą sieć
elektryczną
Świadczymy
jakościowe
usługi
komunikacyjne
Zapewniamy
całkowitą niezawodność
i bezpieczeństwo

Chronimy waszą sieć elektryczną, świadczymy
jakościowe usługi komunikacyjne

Zdalna ochrona doceniana była dawniej ze względu na swoją zdolność eliminowania przerw w zasilaniu oraz zapewniania jakościowego i niezawodnego zasilania; obecnie jednak jest postrzegana jako siła napędowa firm energetycznych.

Rozwiązania oferowane przez TTC MARCONI są bezpieczne, skuteczne, skalowalne i łatwo dostępne, co umożliwia firmom energetycznym dostarczanie czystej, równocześnie przystępnej cenowo energii a zarazem zdolność do szybkiego reagowania na pojawiające się możliwości w zakresie komunikacji, inteligentnych sieci oraz internetu rzeczy

Rozwiązania dla zdalnej ochrony i komunikacji

home image

Funkcje podstawowe

 • Zapobieganie stratom do których mogłoby dojść na skutek przerw w zasilaniu (krótkie spięcia, awarie)
 • Eliminacja zbędnych wyłączeń poszczególnych linii elektrycznych
 • Szybkie i niezawodne przesyłanie poleceń ochrony linii elektrycznej (wyłączenie, pozwolenie i blokacja). Przesyłanie instrukcji z minimalnym dopuszczalnym opóźnieniem (do 2ms)
 • Odłączenie problematycznej lub uszkodzonej części sieci przesyłowej od pozostałej reszty sieci za pomocą przekaźnika ochronnego.
 • Niezawodna oporność przesyłu wobec niepożądanych instrukcji z prawdopodobieństwem niższym niż 10-28.
 • Transmisja instrukcji i danych za pośrednictwem różnych sieci takich, jak TDM (SDH, PDH, RR, Data), sieć IP oraz kable światłowodowe.

Wsparcie dla różnych urządzeń zdalnej ochrony

 • CMD/BIN
 • Analogowe urządzenia ochronne 2w/4w 50/60 Hz
 • Cyfrowe urządzenia ochronne (C37.94, własne)

Transmisja za pośrednictwem różnych protokołów głosu i danych

 • Starsze dane
 • E&M 2w/4w
 • FXO/FXS (Magneto - LB, CB, hotline)
 • Ethernet (p-p, p-mp)
 • E1

Funkcje zaawansowane

 • Komunikacja analogowa i IP do implementacji sieci hybrydowych włącznie z instrukcjami zdalnej ochrony, przesyłu głosu i danych za pośrednictwem TDM oraz linii światłowodowych/IP
 • Wspomaganie cyfrowych przekaźników ochronnych lub starszych przekaźników analogowych (50/60 Hz)
 • Wspomaganie niejednorodnych środowisk, w których możliwe jest zastosowanie ochrony cyfrowych i analogowych przekaźników w jednej sieci
 • Wsparcie funkcji synchronizacji faz dla zapewnienia bezproblemowego podłączania źródeł zasilania (systemów) do sieci elektrycznej.
 • Oryginalne rozwiązanie wspierające migrację z sieci TDM do sieci IP w przypadkach, gdzie obok siebie działają urządzenia i sieci obydwu rodzajów
 • Możliwość transmisji komunikacji ze starszych RTU (zdalnych terminali) za pośrednictwem sieci TDM, sieci światłowodowych oraz sieci IP
 • Wariabilność usług w węzłach terminali. Konstrukcja hybrydowa dla Fast Ethernet i szeregowych interfejsów

Wsparcie dla różnych urządzeń zdalnej ochrony

 • CMD/BIN
 • Analogowe urządzenia ochronne 2w/4w 50/60 Hz
 • Cyfrowe urządzenia ochronne (C37.94, własne)

Transmisja za pośrednictwem różnych protokołów głosu i danych

 • Starsze dane
 • E&M 2w/4w
 • FXO/FXS (Magneto - LB, CB, hotline)
 • Ethernet (p-p, p-mp)
 • E1

Rodzina rozwiązań

1U

Komunikacja

Ethernet, usługi transmisji głosu i danych,
E1, opto

Ochrona zdalna

Ochrona zróżnicowana Produkt arkusz

3U

Komunikacja

Transmisja 50 Hz, Ethernet,
usługi transmisji głosu i danych, E1, opto

Ochrona zdalna

Ochrona zróżnicowana, polecenia binarne Produkt arkusz

6U

Komunikacja

Transmisja 50 Hz, Ethernet,
usługi transmisji głosu i danych, E1, opto

Ochrona zdalna

Ochrona zróżnicowana, polecenia binarne Produkt arkusz

TP10

Komunikacja

Ethernet, usługi transmisji głosu i danych,
E1, opto

Ochrona zdalna

Ochrona zróżnicowana, polecenia binarne Produkt arkusz

SGN

Komunikacja

Ethernet, usługi transmisji głosu i danych,
E1, opto

Ochrona zdalna

Ochrona zróżnicowana, polecenia binarne Produkt arkusz

O nas

TTC MARCONI, sp. z .o.o., już od ponad dwudziestu lat oferuje swoim klientom nowoczesne rozwiązania, przeznaczone dla telekomunikacji; nawiązuje w tym sensie na sześćdziesięcioletnią tradycję badań Instytutu Badawczego Telekomunikacji i pracę fachowców, którzy brali udział w jej tworzeniu.

W trakcie ostatnich dwudziestu lat z powodzeniem wchodziliśmy na wymagające rynki zagraniczne w Rosyjskiej Federacji, na Ukrainie i Słowacji, gdzie otwarliśmy swoje filie. Dzięki doświadczeniu z sieciami przesyłowymi potrafimy realizować sieci komunikacyjne za pośrednictwem linii wysokiego napięcia i wiemy, jak je chronić. Przeprowadzamy również implementację najnowocześniejszych systemów pakietów do sieci technologicznych.

Nasz sukces zrodził się dzięki bogatej ofercie naszych własnych produktów, stosowanych masowo w sieciach telekomunikacji. Na ich podstawie z czasem rozwinęliśmy specjalne systemy, optymalizowane dla bezpiecznego wdrażania w infrastrukturze krytycznej. Własne wyjątkowe know-how wykorzystujemy również w najbardziej zaawansowanych projektach integracji systemowej, zwłaszcza w sektorach energetyki i transportu. Umożliwia nam to doskonała współpraca naszych fachowców z uznanymi globalnymi firmami, aktywnymi na współczesnym rynku telekomunikacji.

W zakresie telekomunikacji kolejowej implementujemy nasze własne rozwiązania techniczne poprzez interfejs pomiędzy tradycyjną techniką kolei żelaznej a nowoczesnymi systemami komunikacji.

Certyfikaty

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
AQAP 2110